Hiển thị nội dung bị mã hóa của bài viết trong khung nhận xét Blogger

July 06, 2018 July 07, 2018
Thủ thuật này sẽ hiển thị nội dung bị mã hóa của bài viết ở trong nhận xét. Chỉ những người nhận xét bằng tài khoản Google mới xem được, và những ai không nhận xét thì sẽ không thấy được.
Mình đã áp dụng thủ thuật này để hiển thị mật khẩu của bài viết ở trong comment.

Hướng dẫn thực hiện thủ thuật hiển thị nội dung bị mã hóa của bài viết trong khung nhận xét Blogger

Chỉnh sửa Theme

- Bước 1: Tìm code:
(function() {
   var items = <data:post.commentJso/>;
   var msgs = <data:post.commentMsgs/>;
   var config = <data:post.commentConfig/>;
thay bằng:
   var items_copy=[];
(function() {
   var items = <data:post.commentJso/>;
   items_copy=items;
   var msgs = <data:post.commentMsgs/>;
   var config = <data:post.commentConfig/>;

- Bước 2: Tìm code <data:post.commentHtml/> và thêm xuống phía dưới nó đoạn:
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var myencode = document.getElementById('tnpw');
if(myencode != null) {
var tndecode = myencode.innerHTML; var tndecode = decodeURIComponent(atob(tndecode);
for(i=0;i<items_copy.length;i++){if(i==items_copy.length-1){d=document.getElementById('c'+items_copy[i].id).getElementsByTagName('p').item(0);e=d.innerHTML+'<div class="showpass '+items_copy[i].deleteclass.replace(/ blog-admin/,'')+'"> Nội dung ẩn: '+tndecode+'</div>';d.innerHTML=e}}}
//]]>
</script>

* Lưu ý:

Trường hợp nếu trang của bạn đã loại bỏ css mặc định của blogger thì thêm code bên dưới lên trên thẻ đóng </head>


<link href='http://www.blogger.com/dyn-css/authorization.css?targetBlogID=4586409446124425969&amp;zx=10692285-aacb-4ed1-be05-605f13dafc02' rel='stylesheet' type='text/css'/>
Thay phần bôi vàng theo Blog của bạn, cách tìm các giá trị này: vào trang web, nhấn phím Ctrl + U, tìm targetBlogID= ta sẽ thấy 2 giá trị này trên cùng một dòng, lần lượt copy chúng và thay thế vào code trên.

- Bước 3: Thêm CSS:
.item-control{display:none}.item-control a,.item-action a{text-decoration:none !important}
 #tnpw{display:none}
Lưu template.

Viết bài

- Bước 1: Truy cập vào trang encode password để mã hóa.
- Bước 2: Copy nội dung trong ô HTML code, dán vào bất kỳ vị trí nào trong bài viết. Xuất bản bài viết
Bài viết có tham khảo nội dung trên Duy Pham Blog.
Tags: #comment , #mật khẩu, #password,
Click to show more

2 comments for Hiển thị nội dung bị mã hóa của bài viết trong khung nhận xét Blogger

Mình muốn lk với blog bạn ạ
Url: chiasetemplate.blog
Bạn xem đc k

Reply 7/07/2018

OK bạn, đã lk :)

Reply 7/07/2018

Ads Above Article

Ads Inside Article 1

Ads Inside Article 2

Ads Bellow Article