Cài đặt tên miền tùy chỉnh cho Blogspot 2019

Sau khi tạo Blog trên nền tảng Blogger (Blogspot), bạn sẽ được cấp một tên miền miễn phí có dạng t…