Generic Syntax Highlighter - Làm đẹp code cực nhẹ và nhanh cho Blog

Làm đẹp code thường được các Blog về thủ thuật áp dụng. Có nhiều script được dùng để làm việc này,…