Navigation menu đẹp cho Blogspot

Navigation Menu được hầu hết các Blog sử dụng. Hôm nay mình chia sẻ 1 mẫu Menu đẹp: - Có Top Menu…