Tạo trang chuyển hướng tới các trang rút gọn link kiếm tiền

Trang chuyển hướng này không giống với các trang chuyển hướng thông thường, Thủ thuật này cho phé…

Tự động thêm link chuyển hướng liên kết ngoài cho Blogspot

Thêm link chuyển hướng cho liên kết ngoài giúp ta chuyển đển một trang trung gian trước khi chuyển…

Code chuyển hướng khi bấm CTRL+U hoặc F12 cho Blgospot

Để ngăn ngừa người khác sử dụng phím F12 (kiểm tra phần tử inspect element ) hoặc Ctrl+U, bạn có t…