Cập nhật Blogger Layout, Default Widget và b:Skin lên phiên bản mới

Hiện nay Blogger/Blogspot đã nâng cấp  Blogger Layout, Default Widget và b:Skin lên phiên bản mới.…