Hướng dẫn chỉnh sửa mẫu (template) của blogspot

Nếu bạn quản lý một Blog, chắc hẳn có đôi lúc bạn cần chỉnh sửa template cho ưng ý, hoặc thêm một…