-->

Cách sử dụng các thẻ điều kiện Blogger 2019

Để áp dụng thẻ (tag) điều kiện bạn phải có kiến thức chút về HTML, bạn chú ý là cơ bản nó bắt đầu…

Hiển thị số lượt xem bài viết đơn giản cho Blogger với busuanzi.js

Hiển thị số lượt xem bài viết để xem mức độ quan tâm của độc giả đối với bài viết. Bạn có thể áp …

MaxBong Blogger Template

MaxBong Blogger Template là một mẫu giao diện Blogspot, được thiết kế tối giản, dễ nhìn, tốc độ nh…

Code tạo màu nền ngẫu nhiên cho tiện ích Label trong Blogspot

Hướng dẫn tạo màu nền ngẫu nhiên cho tiện ích Label trong Blogspot

Tạo button để copy nội dung trong khung chứa code cực đơn giản

Tạo button để copy nội dung trong khung chứa code cực đơn giản, rất nhẹ cho các bạn làm blog thủ t…

Bảo vệ nội dung bài viết bằng mật khẩu

Hôm nay mình sẽ giới thiệu phương pháp giúp bạn giấu toàn bộ hoặc một phần nội dung bài viết, th…

Hướng dẫn tối ưu URL nhãn trong Blogspot

Mặc định khi đặt tên nhãn cho bài viết bằng tiếng Việt, thì URL của nhãn trông rất khó nhìn. Ví dụ…