Share CE Blogger Theme

Chia sẻ với bạn đọc giao diện CE (Code Editor) Blogger Theme ,  Theme được thiết kế để làm trang demo cho các thủ thuật hoặc chạy thử cod...

Loại bỏ CSS và JS mặc định của Blogger/ Blogspot 2018

         Mặc định Blogger sẽ tự động thêm tải một vài link CSS và JS , mặc dù trong template nhưng không thấy link của những CSS và JS ...

Giới thệu Loripsum - công cụ tạo Lorem Ipsum tự động

    Lorem Ipsum hay Lorum Ipsum là gì           Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn tra...

Tổng hợp công cụ kiểm tra tốc độ website, tối ưu web online

Trên mạng hiện nay có khá nhiều công cụ kiểm tra tốc độ tải trang. Bạn có thể dựa vào những phân tích, đánh giá của các công cụ này để tối ư...

Cách sử dụng các thẻ điều kiện Blogger 2018

Để áp dụng thẻ (tag) điều kiện bạn phải có kiến thức chút về HTML, bạn chú ý là cơ bản nó bắt đầu bằng tag với thuộc tính “ cond “ và kết t...

Không cho hiển thị một nhãn cụ thể phía dưới bài viết Blogger/ Blogspot

Trường hợp sử dụng nhãn (label) để đánh dấu một nhóm bài viết, ví dụ như bài viết nổi bật (feature posts), và bạn không muốn hiển thị nó bê...