Tổng hợp công cụ kiểm tra tốc độ website, tối ưu website online

Updated on May 10, 2019
Trên mạng hiện nay có khá nhiều công cụ kiểm tra tốc độ tải trang. Bạn có thể dựa vào những phân tích, đánh giá của các công cụ này để tối ưu các hình ảnh, CSS, JS, HTML… từ đó giảm thời gian tải trang, tăng tốc độ Website.

1. PageSpeed Insights


Đây là công cụ của Google, cho phép bạn test miễn phí mọi Website trên thiết bị Desktop lẫn Mobile. Ở đây không cho bạn biết tốc độ load là bao nhiêu mà đánh giá dựa vào thang điểm 100, thông qua các phaantichs đánh giá trang Web.

2. GTmetrix


GTmetrix là công cụ có một bộ các tính năng và tùy chọn để thực hiện tối ưu hóa trang web của bạn rõ ràng và dễ dàng. Kết quả được trả về sau khi kiểm tra là dung lượng Website, số lượng phản hồi, thời gian tải trang và cả phần đánh giá trên thang điểm 100.

3. Pingdom Website Speed Test


Pingdom Tool là công cụ test tốc độ uy tín hiện nay. Bạn có thể test tốc độ Website từ 4 locations ở Mỹ (Dallas, San Jose), Úc (Melbourne) và châu Âu (Stockholm - Thụy Điển). Điều tuyệt vời của Pingdom là công cụ này kiểm tra rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ của trang web - cho điểm số tương ứng và đưa ra giải pháp tối ưu cho bạn.

4. WebPageTest


Webpagetest là một công cụ miễn phí phân tích website và ghi nhận lại tốc độ load của từng file, từng yếu tố trên web và qua đó bạn có thể biết được những yếu tố nào đang kéo tốc độ load website của bạn chậm lại và cho bạn một báo cáo đầy đủ tất cả các thông tin này. Báo cáo cũng có kèm theo những gì bạn có thể điều chỉnh để cải thiện tốc độ website.

5. Testmysite


Là một công cụ khác của Google có khả kiểm tra khả năng Mobile-Friendly của website trên các thiết bị di động. Công cụ Testmysite mới này giúp các SEOer có thể kiểm tra mức độ thân thiện của website trên thiết bị di động và xem tốc độ tải trang trên máy tính và điện thoại với tính hiệu quả cao hơn phiên bản cũ.

6. Mobile-Friendly Test


Đây cũng là một công cụ của Google, được dùng để kiểm tra độ tương thích của Website với thiết bị di động.

7. Website Speed Test


Là công cụ cho phép bạn kiểm tra tốc độ của website rất đơn giản. Kết quả được trả về 24 máy chủ khác nhau trên thế giới, giúp bạn biết được tốc độ thực khi load từ các vị trí địa lý trên.

8. Structured Data Testing Tool


Thêm một công cụ nữa của ông lớn Google giúp bạn kiểm tra cấu trúc Website.
Share this: pinterest