Giới thệu Loripsum - công cụ tạo Lorem Ipsum tự động

Updated on May 10, 2019
 

Lorem Ipsum hay Lorum Ipsum là gì

          Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn. Trong  thiết kế Website, Lorem Ipsum thường được sử dụng trong bài viết để minh họa cho các đặc tính của trang Web như font chữ, trình bày các phần tử, bố cục... Một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây rối trí và cản trở việc tập trung vào yếu tố chính cua tài liệu.
          Lorem Ipsum có ưu điểm hơn so với đoạn văn bản thông thường là nó chỉ gồm nội dung kiểu “Nội dung, nội dung, nội dung” không có ý nghĩa mặc dù nhìn văn bản giống thật hơn, bình thường hơn.

Loripsum - công cụ tạo Lorem Ipsum tự động

Hiện có rất nhiều công cụ online cho phép bạn tạo Lorem Ipsum, tuy nhiên mình thấy Loripsum.net là công cụ có nhiều tính năng nổt bật như cho phép xuất hiện các thẻ HTML trong tài liệu giúp cho Lorem Ipsum nhìn giống thậtt hơn.
Truy cập vào Lorem Ipsum.

Share this: pinterest