Loại bỏ CSS và JS mặc định của Blogger 2021

Updated on May 19, 2021
Mặc định Blogger sẽ tự động thêm tải một vài link CSSJS, mặc dù trong template nhưng không thấy link của những CSSJS mặc định này. Nếu bạn không thực sự cần đến chúng thì tội gì không loại bỏ chúng để tăng tốc độ tải trang và không bị báo chặn hiển thị khi kiểm tra bằng Google testing insight.
         Thực hiện việc này rất đơn giản, bạn chỉ cần thêm b:css='false'b:js='false' ngay sau <html:
<html b:css='false' b:defaultwidgetversion='2' b:js='false' b:layoutsVersion='3' b:responsive='true'
Lưu ý là sau khi loại bỏ JS mặc định thì khi vào mục Layout thì sẽ không hiển thị bố cục trang web, vì vậy khi nào cần sử dụng tới phần Layout thì bạn xóa b:js='false' trong theme đi, sau khi chỉnh sửa xong thì lại thêm vào.

Share this: pinterest