Hướng dẫn tối ưu URL nhãn trong Blogspot

June 07, 2018 July 09, 2018
Mặc định khi đặt tên nhãn cho bài viết bằng tiếng Việt, thì URL của nhãn trông rất khó nhìn. Ví dụ khi bạn có nhãn là Thủ thuật Blogspot thì đường dẫn được tự động tạo ra như sau:

https://tên-blog/search/label/Th%E1%BB%A7%20thu%E1%BA%ADt%20Blogspot

Tất nhiên hầu hết đều mong muốn URL nhãn có dạng:
https://tên-blog/search/label/thu-thuat-blogspot

Hướng dẫn tối ưu URL nhãn trong Blogspot/ Blogger

Thực chất cách làm là dùng Javascript để tìm tên các nhãn, sau đó đổi tên để hiển thị ra ngoài Blog

Bước 1

Khi viết bài, đặt tên nhãn có dạng thu-thuat-blogger

Bước 2

Vào chỉnh sửa Template, thêm đoạn Script bên dưới lên trên thẻ </body>:

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var tnreplace = function(labelreplace) {
  return labelreplace.replace(/([\/-])?ten-nhan-1/gi, function($0,$1){ return $1?$0:'Tên nhãn 1';});
  } 
  var mytitle = document.title ; 
  document.title = tnreplace(mytitle)
  var mybody=document.body.innerHTML;
  document.body.innerHTML= tnreplace(mybody);
//]]>
</script>
Thay đổi chỗ bôi vàng theo tên nhãn trên Blog của bạn.
Nếu muốn đổi tên hiển thị cho các nhãn khác, chỉ cần thêm .replace(/([\/-])?ten-nhan-2/gi, function($0,$1){ return $1?$0:'Tên nhãn 2';}) vào sau return labelreplace
Done!

Code cũ

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[    
var str = document.documentElement.innerHTML ;
document.documentElement.innerHTML = str.replace(/(\>)(thu\-thuat\-blogger)(.*?)(\<)/gi, "$1Thủ thuật Blogger$3$4");
//]]>
</script>
<!--- Việt hóa tiêu đề của nhãn ở trang nhãn và trang tìm kiếm nhãn --->
<b:if cond='data:view.isLabelSearch or data:blog.searchLabel'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var ttl = document.title ;
document.title = ttl.replace(/(thu\-thuat\-blogger)(.*?)/gi, "Thủ thuật Blogger$2"); 
//]]>
</script>
</b:if>

Thay đổi chỗ bôi vàng theo tên nhãn trên Blog của bạn.
Nếu muốn đổi tên hiển thị cho các nhãn khác, chỉ cần thêm .replace(ten-nhan, tên nhãn) vào cuối dòng số 2, khi đó đoạn script có dạng:
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[    
var str = document.body.innerHTML ;
document.body.innerHTML = str.replace(/(\>)(thu\-thuat\-blogger)(.*?)(\<)/gi, "$1Thủ thuật Blogger$3$4").replace(/(\>)(ten\-nhan)(.*?)(\<)/gi, "$1Tên Nhãn$3$4");
//]]>
</script>
<!--- Việt hóa tiêu đề của nhãn ở trang nhãn và trang tìm kiếm nhãn --->
<b:if cond='data:view.isLabelSearch or data:blog.searchLabel'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var ttl = document.title ;
document.title = ttl.replace(/(thu\-thuat\-blogger)(.*?)/gi, "Thủ thuật Blogger $2").replace(/(ten\-nhan)(.*?)/gi, "Tên nhãn$2"); 
//]]>
</script>
</b:if>
Click to show more

6 comments for Hướng dẫn tối ưu URL nhãn trong Blogspot

Mình đã thực hiện như trên và đã thành công nhờ đoạn Code đầu ở trên. Nhưng lại phát sinh ra lỗi mới là webblogger của mình dùng trình duyệt trên điện thoại đuội /?m=1 thì menu không thể sổ xuống được.

Mình mò ra được bị lỗi ở khúc code : var mytitle1 = document.title ;

Có cách nào fix được lỗi này để Menu trên trình duyệt của điện thoại có thể Sổ xuống được không bạn.Đây là page của mình https://www.phongthuybattu.com/

trên PC thì Menu sổ xuống bình thường, còn trên Mobile thì menu ko sổ xuống được.

Help mình với, xin cám ơn bạn.


Reply 11/14/2018

ở trên mình ghi nhầm: var mytitle = document.title ;

chính xác là lỗi ở "document.title" mà không biết làm sao để fix. Vì mình tự mày mò và chưa từng học lập trình bài bản nên ko biết cách fix

Reply 11/14/2018

Vậy chắc nó chỉ là hiển thị trên thanh address của trình duyệt kiểu thay thế còn nhãn bên trong thực chất vẫn vậy mình nghĩ nên chỉnh lại hết nhãn là ok nhất

Reply 10/26/2018

Mình đã thực hiện thành công cho Blog Thành Trung Marketing của mình

Reply 9/16/2018

Này lại phải Index lại các trang Label à?

Reply 6/16/2018

Cũng không rõ có cần phải Index lại không

Reply 6/16/2018

Ads Above Article

Ads Inside Article 1

Ads Inside Article 2

Ads Bellow Article