Hướng dẫn tối ưu URL nhãn trong Blogspot

June 07, 2018 July 09, 2018
Mặc định khi đặt tên nhãn cho bài viết bằng tiếng Việt, thì URL của nhãn trông rất khó nhìn. Ví dụ khi bạn có nhãn là Thủ thuật Blogspot thì đường dẫn được tự động tạo ra như sau:

https://tên-blog/search/label/Th%E1%BB%A7%20thu%E1%BA%ADt%20Blogspot

Tất nhiên hầu hết đều mong muốn URL nhãn có dạng:
https://tên-blog/search/label/thu-thuat-blogspot

Hướng dẫn tối ưu URL nhãn trong Blogspot/ Blogger

Thực chất cách làm là dùng Javascript để tìm tên các nhãn, sau đó đổi tên để hiển thị ra ngoài Blog

Bước 1

Khi viết bài, đặt tên nhãn có dạng thu-thuat-blogger

Bước 2

Vào chỉnh sửa Template, thêm đoạn Script bên dưới lên trên thẻ </body>:

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var tnreplace = function(labelreplace) {
  return labelreplace.replace(/([\/-])?ten-nhan-1/gi, function($0,$1){ return $1?$0:'Tên nhãn 1';});
  } 
  var mytitle = document.title ; 
  document.title = tnreplace(mytitle)
  var mybody=document.body.innerHTML;
  document.body.innerHTML= tnreplace(mybody);
//]]>
</script>
Thay đổi chỗ bôi vàng theo tên nhãn trên Blog của bạn.
Nếu muốn đổi tên hiển thị cho các nhãn khác, chỉ cần thêm .replace(/([\/-])?ten-nhan-2/gi, function($0,$1){ return $1?$0:'Tên nhãn 2';}) vào sau return labelreplace
Done!

Code cũ

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[    
var str = document.documentElement.innerHTML ;
document.documentElement.innerHTML = str.replace(/(\>)(thu\-thuat\-blogger)(.*?)(\<)/gi, "$1Thủ thuật Blogger$3$4");
//]]>
</script>
<!--- Việt hóa tiêu đề của nhãn ở trang nhãn và trang tìm kiếm nhãn --->
<b:if cond='data:view.isLabelSearch or data:blog.searchLabel'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var ttl = document.title ;
document.title = ttl.replace(/(thu\-thuat\-blogger)(.*?)/gi, "Thủ thuật Blogger$2"); 
//]]>
</script>
</b:if>

Thay đổi chỗ bôi vàng theo tên nhãn trên Blog của bạn.
Nếu muốn đổi tên hiển thị cho các nhãn khác, chỉ cần thêm .replace(ten-nhan, tên nhãn) vào cuối dòng số 2, khi đó đoạn script có dạng:
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[    
var str = document.body.innerHTML ;
document.body.innerHTML = str.replace(/(\>)(thu\-thuat\-blogger)(.*?)(\<)/gi, "$1Thủ thuật Blogger$3$4").replace(/(\>)(ten\-nhan)(.*?)(\<)/gi, "$1Tên Nhãn$3$4");
//]]>
</script>
<!--- Việt hóa tiêu đề của nhãn ở trang nhãn và trang tìm kiếm nhãn --->
<b:if cond='data:view.isLabelSearch or data:blog.searchLabel'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var ttl = document.title ;
document.title = ttl.replace(/(thu\-thuat\-blogger)(.*?)/gi, "Thủ thuật Blogger $2").replace(/(ten\-nhan)(.*?)/gi, "Tên nhãn$2"); 
//]]>
</script>
</b:if>
Click to show more

4 comments for Hướng dẫn tối ưu URL nhãn trong Blogspot

Vậy chắc nó chỉ là hiển thị trên thanh address của trình duyệt kiểu thay thế còn nhãn bên trong thực chất vẫn vậy mình nghĩ nên chỉnh lại hết nhãn là ok nhất

Reply 10/26/2018

Mình đã thực hiện thành công cho Blog Thành Trung Marketing của mình

Reply 9/16/2018

Này lại phải Index lại các trang Label à?

Reply 6/16/2018

Cũng không rõ có cần phải Index lại không

Reply 6/16/2018

Ads Above Article

Ads Inside Article 1

Ads Inside Article 2

Ads Bellow Article