Sao lưu (Backup) và khôi phục (Restore) giao diện Blogger

Updated on May 10, 2019
Việc sao lưu lại mẫu blogspot template là việc làm cần thiết trước khi chúng ta chỉnh sửa mẫu. Nó giúp ta có thể khôi phục lại mẫu cũ nếu trong quá trình chỉnh sửa xảy ra lỗi. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sao lưu và phục hồi template của blogger.

1. Sao lưu mẫu Blogspot template 

Bước 1
Trước hết bạn cần đăng nhập vào Blogger và sau đó chọn Template (Mẫu) » Sao lưu/ Khôi phục (Backup/Restore) Bước 2 Sau đó click chuột vào Tải xuống mẫu hoàn chỉnh (Download full template) Như vậy là ta đã sao lưu thành công và nhận được file mẫu (template) có đuôi *.xml

2. Khôi phục (Restore) mẫu Blogspot template

Bước 1: Làm như bước 1 của  mục bên trên Bước 2: Click chuột vào nút Choose File » Tìm đến file template đã được lưu trước đó (dạng file có đuôi *.xml) : Sau đó click chuột vào nút Tải lên (Upload) Sau khi nhấn vào nút Tải lên thì việc còn lại của bạn chỉ là ngồi chờ Blog load template của bạn lên.
Share this: pinterest