Tạo button để copy nội dung trong khung chứa code cực đơn giản

Tạo button để copy nội dung trong khung chứa code cực đơn giản, rất nhẹ cho các bạn làm blog thủ t…