Tạo button để copy nội dung trong khung chứa code cực đơn giản

Tạo button để copy nội dung trong khung chứa code cực đơn giản, rất nhẹ cho các bạn làm blog thủ t…

Generic Syntax Highlighter - Làm đẹp code cực nhẹ và nhanh cho Blog

Làm đẹp code thường được các Blog về thủ thuật áp dụng. Có nhiều script được dùng để làm việc này,…

Code chuyển hướng khi bấm CTRL+U hoặc F12 cho Blgospot

Để ngăn ngừa người khác sử dụng phím F12 (kiểm tra phần tử inspect element ) hoặc Ctrl+U, bạn có t…