Code tạo màu nền ngẫu nhiên cho tiện ích Label trong Blogspot

Hướng dẫn tạo màu nền ngẫu nhiên cho tiện ích Label trong Blogspot

Hướng dẫn tối ưu URL nhãn trong Blogspot

Mặc định khi đặt tên nhãn cho bài viết bằng tiếng Việt, thì URL của nhãn trông rất khó nhìn. Ví dụ…

Không cho hiển thị một nhãn cụ thể phía dưới bài viết Blogger/ Blogspot

Trường hợp sử dụng nhãn (label) để đánh dấu một nhóm bài viết, ví dụ như bài viết nổi bật (featur…

Tìm kiếm bài viết trên nhiều nhãn (Label) Blogspot

Một tính năng của Blogspot mà ta ít khi để ý, đó là cho phép tìm kiếm bài viết trên nhiều nhãn (l…